Pro Audio

Audiobalance heeft ook voor uw bedrijf, handelspand, receptieruimte,... de geschikte muziekinstallatie en luidsprekers. Breng sfeer in uw onderneming en laat uw klanten genieten van een goed audio geluid.

Bel mij voor een afspraak en een vrijblijvende offerte, samen stellen we uw eisen en wensen scherp en tasten uw luisterruimte af. Audiobalance bied attijd de perfecte balans tussen een goed geluid, prijs en kwaliteit.

Tel: 0468 12 50 75

Mail: sales@audio-balance.be

Winkelwagen - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

 
The place to buy your Audio stuff

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 Identiteit van de ondernemer:

Audiobalance
Platanenhoek 28
8370 Blankenberge ( Belgie)
Telefoonnummer: 0468 12 50 75
Emailadres: info@audio-balance.be


BTW nummer: 0840 803 720

 Algemeen: 

 • Bij het plaatsen van een bestelling bij Audio-balance.be aanvaardt de klant de algemene voorwaarden;
 • Een geplaatste bestelling bindt de afnemer. Deze is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de bestelling;
 • De door de afnemer verstrekte gegevens, met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft vorm en inhoud worden geacht correct te zijn;
 • De algemene voorwaarden van Audiobalance.be zijn van kracht vanaf met ingang vanaf 3 februari 2012.

 Toepasselijkheid: 

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, overeenkomsten, producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Audiobalance.be  en de klant;
 • Audiobalance.be kan extra voorwaarden toepassen, afhankelijk van de aangeboden producten, deze worden vooraf kenbaar gemaakt en maken deel uit van deze algemene voorwaarden;
 • Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Audiobalance.be, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Audiobalance.be boven die van de afnemer;

 Prijsstelling: 

 • Alle prijzen die vermeld staan op onze site (www.audio-balance.be) zijn inclusief BTW en exclusief de wettelijke verwijderingsbijdragen op artikelen waarbij dit van toepassing is;
 • Indien voor de aflevering één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is Audiobalance.be gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen;
 • Audiobalance.be behoudt zich het recht voor om een order te weigeren of in overleg met de klant aan te passen.

 Aansprakelijkheid: 

 • Alle leveringen naar de klant worden door ons aangeboden aan via een transportbedrijf gespecialiseerd in de distributie van electronische apparatuur door heel Belgie en Nederland;
 • De levering wordt aangeboden op het door de klant aangegeven adres, hierbij is Audiobalance niet verantwoordelijk voor vermissing van het pakket, wanneer de bestelling is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen. Bijvoorbeeld: Bedrijven, wooncomplexen, ziekenhuizen, instellingen en dergelijke of wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven;
 • Indien een bestelling, na bezorging aan het transportbedrijf, aangemeld is en vertraagd wordt bezorgt, dan is Audiobalance.be hiervoor niet verantwoordelijk;
 • Wanneer het transportbedrijf vermeld dat een bestelling is afgeleverd dan is Audiobalance.be niet meer verantwoordelijk;
 • Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de bestelling de eerste keer is aangeboden op het door de klant aangegeven adres;
 • Audiobalance.be is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet – of inkomstenderving en indirecte schade of enig ander;
 • Onze aansprakelijkheid  is beperkt tot de aankoopwaarde van het product, iedere verdere of overige aansprakelijkeheid wordt hierbij uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan.

 Product aansprakelijkheid: 

 • Audiobalance.be vervangt, repareert ( indien de herstelkosten de waarde van het product niet overschrijden) of vergoed het product, indien een door ons geleverd product constructieve of materiaalfouten bevat;
 • In gevallen waarbij wij niet kunnen vaststellen of het defect veroorzaakt is door de gebruiker wordt het product opgestuurd naar de fabricant of importeur van het desbetreffende product en wachten wij hun schriftelijke bevestiging van de oorzaak af en brengen wij de klant hiervan op de hoogte;
 • Audiobalance.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan goederen of personen door gebruik van een door ons geleverd product. In deze gevallen is wettelijk vastgesteld dat de fabricant of importeur hiervoor aansprakelijk is.

 Teksten en afbeeldingen:

 • Afbeeldingen kunnen afwijken;
 • De teksten in de webshop zijn met zorg weergegeven, indien er onjuistheden voorkomen is Audiobalance.be niet gebonden aan bestellingen welke geplaatst zijn op basis van deze onjuistheden.

 Eigendomsvoorbehoud: 

 • De ondernemer, Audiobalance.be, blijft de eigenaar van het verkochte ,verhuurde of uitgeleende product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd is, met inbegrip van huidige of toekomstige verplichtingen.

 Koop op proef: 

 • Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het moment van de levering, de duur van de proefperiode en dient de klant dient hierbij de producten te behandelen zoals het een goede huisvader beaamt.

Overmacht: 

 • Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van Audiobalance aan hun verplichtingen, brand, waterschade, natuurrampen, stakingen, transportmoeilijkheden, werkonderbrekingen en import – of handelsverboden.

 Schadevergoeding: 

 • De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van Audiobalance.be wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop;
 • Schade en gevolgschade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking;

 Afkoelingsperiode:

 • Vanaf de dag na ontvangst van het product, heeft de klant een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te ruilen of te retourneren;
 • De klant dient dit binnen deze periode, na ontvangst van het produkt, schriftelijk ( aangetekende verzending) of via mail te melden aan Audiobalance.be (info@audio-balance.be) en het product, in de originele en complete verpakking, onbeschadigd en compleet terug te sturen met de bijgeleverde accessoires. De kosten en het risico van de retourzending zijn ten laste van de klant;
 • Aankopen, die speciaal op bestelling zijn gemaakt, zoals: op lengte geknipte of gemaakte kabels, batterijen, software, producten die op speciale of maat gevraagde kleuren zijn afgewerkt, vallen buiten het recht om retour genomen te worden;
 • Het aankoopbedrag wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van het product en controle op beschadigingen, door Audiobalance, via de bank aan de klant terugbetaald